سابقه های کاری

فهرست كارهاي انجام شده توسط شركت مهندسين مشاور انديشكار  

مشاوران انديشكار در زمينه هاي متنوعي ارائه خدمت نموده است

فهرست زير رئوس كارهاي انجام شده را نشان ميدهد

 

مطالعات راهبردي شهرهاي جديد و تهيه طرح جامع آنها

1) شهر جديد هشتگرد (تهران) (شركت عمران شهر جديد هشتگرد)

2) شهر جديد پولادشهر (اصفهان) (شركت عمران شهر جديد پولادشهر)

3) شهر جديد صدرا (شيراز) (شركت عمران شهر جديد صدرا)

4) شهر جديد بهارستان (اصفهان) (شركت عمران شهر جديد بهارستان)

5) شهر جديد مجلسي (اصفهان) (شركت عمران شهر جديد مجلسي)

 

مطالعات ترافيك و حمل و نقل شهرهاي موجود

1) مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك اهواز (فاز 1) (شهرداري اهواز)

2) مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك اهواز (فاز 2)

3) مطالعات ساماندهي تجريش (منطقه يك شهرداري تهران) (همكاري سه مشاور)

4) مطالعات طرح ساماندهي خرم‌آباد

5) مطالعات طرح ساماندهي بروجرد

6) مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك سنندج

7) طرح تفصيلي قسمتي از منطقه 2 شهرداري تهران

8) مطالعات بهبود تردد و ايمني وسائط نقليه و عابرين پياده در مسير خيابان گلبرگ منطقه 8 شهرداري تهران)

9) مطالعات ساماندهي خيابان ستارخان

10) مطالعات ساماندهي بازار تهران

11) مطالعات و طراحي مناسب سازي معابر جهت عبور و مرور معلولين (منطقه 19 شهرداري تهران)

12) مطالعات ساماندهي تقاطع ولنجك ـ تابناك (منطقه 1 شهرداري تهران)

13) مطالعات ساماندهي ميدان شهيد صياد شيرازي (منطقه 1 شهرداري تهران)

14) ارائــه خدمات مشاوره‌اي در زمينه مسائل حمل و نقل و ترافيك  (منطقه 22 شهرداري تهران)

15) طراحي شهرك آموزش ترافيك (منطقه 22 شهرداري تهران)

16) مطالعات بهبود تردد و ايمني وسايل نقليه و عابرين پياده در خيابان رسالت دماوند ـ سيدخندان (سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران)

17) مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك تبريز

18) مطالعات ساماندهي ترافيك و حمل و نقل سقز

19) مطالعات ساماندهي ميدان ونك با توجه به احداث برج 60 طبقه‌اي با زير بناي 90 هزار متر مربع

20) مطالعات ساماندهي تقاطع‌ها و ميادين شهر قم

21) مطالعات طرح جامع ترافيك و حمل و نقل شهر اهواز و بازنگري حمل و نقل ريلي

22) مطالعات ساماندهي ترافيك و حمل و نقل شهر اهواز

23) مطالعات حمل و نقل هوشمند ITS در شهر اهواز

24) مطالعات خطوط 2، 3 و 4 قطار شهري اهواز

25) مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر رشت و مطالعات قطار شهري (در دست مطالعه)

26) مطالعه تدقيق مسير و ايستگاه هاي قطار شهري تبريز

27) طرح جامع حمل و نقل و ترافيك كرج

(همكاري مشترك مهندسان مشاور انديشكار-رهپويان) در دست مطالعه

28) طرح جامع حمل و نقل و ترافيك ياسوج

29) مطالعات ساماندهي ترافيك و حمل و نقل ورامين

30) مطالعات ساماندهي سيستم حمل و نقل همگاني و احداث مجتمع حمل و نقل عمومي اسلامشهر

31) مطالعات اتصال اسلامشهر به خط 3 مترو تهران

طرح جامع حمل و نقل كشور :

1) مطالعات بخش هزينه‌ها

2) طرح جامع فرودگاه آبادان

3) مطالعات ايمني راه‏هاي كشور

                                

مطالعات راه

1) راه اصلي شيراز ـ جهرم

2) راه اصلي ايلام ـ حميل

3) راه فرعي ملكشاهي ـ ميمه

4) آزادراه تاكستان ـ تبريز

5) راه اصلي گلگير ـ مسجدسليمان

6) راه ارتباطي شهر جديد بهارستان (اصفهان)

7) راه اصلي ايذه ـ مسجدسليمان

8) راه اصلي باغ ملك ـ گلگير

9) راه فرعي فيروزآباد ـ فراشبند

10) راه فرعي ايلام ـ دره شهر

11) راه اصلي دامغان ـ گرگان

12) اتوبان كنارگذر شيراز

13) راه ارتباطي شهر جديد هشتگرد (تهران)

14) ايمن سازي بايجان (جاده هراز)

15) راه اصلي باغ ملك ـ ايذه

16) طراحي فاز 1 و 2 شبكه معابر (منطقه 22 شهرداري تهران)

17) طراحي فاز 1 مطالعات امكان سنجي اوليه و نهايي (مقدماتي و مرحله اول) راه اصلي آران، بيدگل ـ گرمسار.

              

مطالعات تونل

1) تونل آزادي

2) تونل غرقابي زيررودخانه كارون در خرمشهر

راه‌آهن :

1)  مطالعات زيرسازي راه‌آهن بالارود ـ چناره

2) مطالعات روسازي و علائم مخابرات راه‌آهن بالارود ـ چناره

3) مطالعات اتصال ريل بين مجتمع فولاد اهواز و صنايع فولاد غرب رودخانه كارون

4) فاز اول طرح جامع ايمني حمل و نقل ريلي كشور

      

راه‌آهن شهري

1) مطالعات حمل و نقل ريلي قطار شهري اهواز

2) مطالعات حمل و نقل ريلي قطار شهري كرج (همكاري مشترك سه مشاور)

3) مطالعات حمل و نقل ريلي قطار شهري تبريز

4) مطالعات خطوط 2، 3 و 4 حمل و نقل ريلي اهواز

پل و تقاطع هاي غير همسطح:

1) مطالعات 6 تقاطع غيرهمسطح اتوبان كنارگذرشيراز

2) مطالعات تقاطع‌هاي غيرهمسطح شهر جديد هشتگرد

3) مطالعات تقاطع‌هاي غيرهمسطح شهر جديد بهارستان

4) مطالعات پل رودخانه بالارود

5) مطالعات پل بزرگ كارون

6) مطالعات 23 پل و4 تقاطع غيرهمسطح (آزادراه تاكستان ـ تبريز)

7) مطالعات پل رودخانه كارون

8) مطالعات تقاطع غيرهمسطح جلال آل احمد

9) مطالعات پل بزرگ آسياب

10) طراحي تقاطع غيرهمسطح بزگراه چمران ـ خيابان فاطمي (منطقه 6 شهرداري تهران)

11) مطالعات تقاطع غيرهمسطح شهر جديد صدرا (شيراز)

سيويل و آماده‌سازي شهري

   1) مطالعات آماده‌سازي ناحيه اشتغال صنعتي شهرجديد هشتگرد

(شامل شبكه‌هاي ارتباطي، آب، فاضلاب، روشنايي، تفكيك اراضي)

2) مطالعات طرح جامع دانشگاه سهند تبريز (همكاري مشترك سه مشاور)

3) مطالعات مكانيابي فاضلاب ناحيه اشتغال هشتگرد

4) مطالعات آماده‌سازي دوم شهر جديد هشتگرد (همكاري مشترك دو مشاور)

5) مطالعات آماده سازي برزن C پولادشهر(همكاري مشترك سه مشاور)

6) مطالعات معماري محله B4 پولاد شهر(همكاري مشترك سه مشاور)

7) طراحي باغ مخابرات (شهرداري منطقه 2 تهران)

8) طراحي مسيل دره حسنك (شهرداري منطقه 2 تهران)

اقتصادي ـ اجتماعي و محيط زيست :

1) مطالعات اقتصادي طرح جامع حمل و نقل ايران

2) مطالعات اجتماعي ـ اقتصادي شهر جديد سازمان انرژي اتمي ايران در اصفهان

3) مطالعات توجيه فني ـ اقتصادي راه‌آهن قزوين ـ رشت ـ انزلي

4) مطالعات توجيه فني ـ اقتصادي محور راه‌آهن تهران ـ همدان

5) مطالعات توجيه فني ـ اقتصادي محور راه‌آهن شيراز ـ بوشهر

6) مطالعات توجيه فني ـ اقتصادي محور راه آهن خرمشهر ـ بصره

7) مطالعات اقتصادي اتصال بالارود ـ چناره

8) مطالعات ساماندهي سوخت وانت بارها

9) مطالعات توجيه فني ـ اقتصادي محور راه آهن درود ـ بروجرد

 

مديريت و سيستم

1) مديريت نيروي انساني پيمانكار آلماني نيروگاههاي اتمي بوشهر

2) مديريت اجرائي روسازي و علائم و مخابرات راه‌آهن بالارود ـ چناره

3) مديريت اجرائي جكينگ پل خانليله

4) تهيه كتاب جامع حمل و نقل كشور

5) تهيه آئين‌نامه ارزشيابي مهندسان مشاور

6) تهيه آئين‌نامه ارجاع كار مهندسان مشاور

7) تهية شرح خدمات و آناليز حق‌الزحمه مطالعات راه‌ها (شامل پل و تونل و تقاطع ها) و زيرسازي راه‌آهن

(كارفــرماي رديف‌هاي 5 و 6 و 7 سازمــان مديريت و برنامه‌ريزي كشوربوده است)

8) مطالعات ايمني راه ها و معابر شهري و بين شهري كشور با همكاري مهندسين مشاور سوئدي SWEROAD

 

مديريت عامل چهارم

1) احداث ادامه خط 1 تا تجريش و خط 3 متروي تهران  (همكاري سه مشاور)

 

عوارض سنجي

1) مطالعات عوارض سنجي مركز تجاري واقع در تقاطع خيابان شهيد فياض ـ بوسني هرزگوين

2) مطالعات عوارض سنجي ترافيكي احداث بناي بهداشتي و درماني در بلوار كاوه

3) مطالعات عوارض سنجي ترافيكي مجتمع اداري واقع در خيابان فرشته

4) مطالعات عوارض سنجي برج مسكوني كاركنان معاونت سياسي صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران

5) مطالعات عوارض سنجي مركز تجاري واقع درخيابان منوچهري

Leave a Reply